درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > رسانه‌های گروهی > مناطق و کشورها > عربستان سعودی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        به باور نویسنده، حاشیۀ پروپاگاندای فارسی سعودی‌ها در این چند سال، چه‌بسا به دلیل کم‌تجربگی در این عرصۀ جدید خیلی موفق عمل نکرده، هر‌چند جریان سکولار عربستان در این زمینه موفق‌تر از جریان مذهبی عمل کرده است، اما به‌هرحال، ارادۀ معطوف به تاثیرگذاری سعودی در ایران همچنان باقی است و چه‌بسا بتوان برخی شعارهایی که چندی است روی سکوهای تماشاچیان فوتبال مجال بروز یافته‌اند، تا اندازه‌ای مرتبط با این ارادۀ معطوف به تاثیرگذاری تلقی کرد.
تصویب قانون جاستا در آمریکا، رخدادی کم‌سابقه در این کشور است، گرچه در این قانون ساختار کلی وجود دارد، اما برهۀ زمانی تصویب آن - یعنی انتشار بخش‌های منتشرنشدۀ گزارش تحقیق از حادثۀ یازدهم سپتامبر- است که در آن به ارتباط عوامل تروریستی با برخی از مقامات سعودی اشاره دارد. فارغ از فضای رسانه‌هاي اخیر که این قانون را بیشتر متوجه عربستان کرده است، جاستا می‌تواند در آیندۀ نه‌چندان دور ابزاري براي فشار به ایران هم باشد. نوشتار حاضر نگاهی به نظرات مطرح‌شده در رسانه‌های عربی دارد که بیانگر دیدگاه‌های متفاوتی دراین‌‌باره هستند و در پایان نیز به جمع‌بندی تحلیلی جوانب مختلف قانون جاستا پرداخته است.
العربیه یکی از اعضای خانواده رسانه‌ای MBC است که از سوی طیف تندرو شاهزادگان سعودی پشتیبانی سیاسی و حمایت مالی می‌شود. شبکه خبری العربیه اگرچه رسانه‌ای است که ابتدا در رقابت با حریف عربی دیگرش یعنی الجزیره تاسیس شد، اما در طول 6 سال اخیر رسالتی را تبیین کرده که در ادامه دیپلماسی عمومی دولت عربستان سعودی است. در هفته‌های اخیر درحالی که شاهد قطع برنامه شبکه العالم بودیم شبکه العربیه همچنان علیه جمهوری اسلامی بی‌هیچ ممانعتی مشغول فعالیت است؛ این درحالی است که العالم بیشترین مخاطب و العربیه هنوز درصد ناچیزی از مخاطبان را تحت پوشش دارد. العربیه برای تغییر ذهنیت مخاطبانش نسبت به فلسفه مقاومت به هر ترفندی از جمله دروغ متوسل می‌شود.

۱