درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > جنوب شرقی آسیا > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Güney Orta Asya’nın Jeopolitiği ، ارديبهشت ۱۳۹۶
ژئوپلیتیک آسیای جنوب شرقی
نویسنده با اشاره به توجه استراتژیک آمریکا به آسیا- پاسفیک، بر این باور است که واشینگتن در این راه سعی دارد از ظرفیت هندوستان استفاده کند و درواقع آمریکا برای جلوگیری از قدرت یافتن بیش‌از حد چین سعی دارد ضمن پذیرش هندوستان به‌مثابه یک قدرت جهانی در آینده از این کشور درخصوص منافع خود استفاده نماید. وی احتمال هم‌پیمانی چین- روسیه- ایران و پاکستان برای مقابله با اتحاد آمریکا- هند در منطقه را به‌مثابه یک گزینه دست‌کم ازحیث اقتصادی مطرح کرده و تاگید دارد این هم‌پیمانی می‌تواند آمریکا را در برنامه‌های آسیا- پاسفیک خود ناکام گذارد.
۲. انجمن مطالعات آسیایی کانادا ، آبان ۱۳۸۴
(Canadian Asian Studies Association (CASA
انجمن مطالعات آسیایی کانادا به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی ملی و با هدف گسترش دانش مطالعات آسیا در کشور کانادا بنیان نهاده شد. این انجمن فعالیت‌های خود را در قالب سه شورا به انجام می‌رساند که عبارتند از: شورای آسیای شرقی، شورای آسیای جنوبی و شورای آسیای جنوب شرقی.
۳. انجمن مطالعات آسیا ، آبان ۱۳۸۴
(Association for Asian Studies (AAS
انجمن مطالعات آسیا بزرگ‌ترین مرکز مطالعات آسیا در جهان است که با گرد هم آوردن محققان، متخصصان، بازرگانان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و افراد علاقه‌مند به این حوزه و از طریق انتشارات، گردهمایی‌ها و سمینارها، به تحقیق و پژوهش و تبادل اطلاعات در زمینه آسیای شرقی، جنوبی و جنوب شرقی می‌پردازد.

۱