درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > مناطق سیاسی > اتحادیه ارو‍‍پا > اوضاع اقتصادی > (۴۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        بحران مالی و اقتصادی جهان که از ایالات متحدۀ آمریکا کلید خورد، به‌سرعت درمیان سایر کشورهای عضو نظام سرمایه‌داری شیوع یافت و دامن آنها را نیز گرفت. اتحادیۀ اروپایی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین‌‌الملل با شالودۀ سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک، استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیۀ اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته‌تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل‌گیری بحران تاکنون این سوال نزد صاحب‌نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است؟ نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سوال است.
از زمان تشکیل اتحادیۀ اروپا، نظریه‌های گوناگون تلاش کرده‌اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌ‌لۀ تسری بین دولت‌گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین‌‌دولتی، سازه‌انگاران بر مسائل هویتی و تعاملات بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نوواقع‌گرایان بر توازن قوا در نظام بین‌الملل ﺗﺄکید دارند. به باور نویسنده، با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که: آیا هر کدام از این نظریات می‌توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیۀ اروپا را تحلیل کنند؟
به باور نویسنده، بحران‌های رهبری، ناکامی سازمان ملل در مدیریت بحران‌ها، سرمایه‌داری جهانی، حکمرانی، تمدن‌ها و بحران جابه‌جایی سهم‌ها، درحال بروز هستند که تاثیر خاصی بر روی غرب دارند. در کنار بحران‌های فوق که کل جهان غرب را دربرمی‌گیرد، چالش‌هایی نیز وجود دارند که خاص اتحادیۀ اروپا هستند. تحلیل بافت جهانی کنونی نشان می‌دهد که اتحادیۀ اروپا به دلیل آمادگی نداشتن برای مواجهه با مسائل، درگیر در مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌لحاظ داخلی و تحت محاصرۀ مناقشات مختلف به‌لحاظ خارجی خواهد بود.
۴. Que reste-il du reve euopeen? ، مرداد ۱۳۹۳
از رویای اروپایی چه مانده است؟
نوشتار حاضر مصاحبه با وزیر اقتصاد آلمان درخصوص رویدادهای سیاسی و اقتصادی اخیر در حوزه کشورهای اروپا است. پرسش‌های اصلی پیرامون روابط فرانسه و آلمان، تفاوت احزاب، رویای اروپایی و کمک‌های آلمان به فرانسه است. نویسنده کوشیده است تا با بررسی مشکلات اقتصادی و ساختاری اتحاديه اروپا (چه در امور داخلی هر کشور و چه از جهت چهارچوب اتحادیه) و نقش مقامات اروپایی در تلطیف چالش‌های اروپایی، راهی برای برون‌رفت از آنها بیابد.
به باور نویسنده، با وجود اینکه موضوع خروج یونان از دستور کار اتحادیۀ اروپا خارج شده است، وضعیت اقتصادی اروپا همچنان دچار بی‌رونقی و رکود است. هرچند رشد اقتصاد در منطقۀ یورو در مقایسه با وضعیت نزدیک به بحران چند ماه گذشتۀ آن تا حدودی بهبود یافته است، اما پیش‌بینی‌های مربوط به رشد اقتصادی اتحادیۀ اروپا در سال 2015 و 2016 که به تازگی ازسوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است، تنها اندکی از یک‌ درصد بیشتر است و نرخ بیکاری همچنان بیش از 11 درصد باقی مانده است.
اکنون پس از گذشت حدود ۵ سال از بحران اقتصادی اروپا و منطقه یورو، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، همچنان با چالش بیکاری و همچنین برخی کشورها مانند یونان با بدهی‌های سنگین خارجی مواجه هستند. نویسنده بر این باور است که با وجود هم‌گرایی فزاینده کشورهای اروپایی در عرصه اقتصاد در چند دهه اخیر، وقوع بحران مالی نه‌تنها این روند را با مشککل مواجه کرده است، بلکه آینده همگرایی اتحادیه اروپایی را به طور کلی تحت‌تاثیر قرار داده است. کشورهایی مانند یونان، غنی شدن دیگر کشورهای اروپایی را به قیمت فقیر شدن خود می‌دانند و انگلیس و فرانسه نیز تا حدودی از قدرت‌یابی آلمان در مقابل تضعیف خود نگران هستند.
بحران مالی و اقتصادی چند سال اخیر، اتحادیۀ اروپا را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و بیشتر دامن‌گیر کشورهای ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و به‌ویژه یونان شده است. نوشتار حاضر به بررسی این سوال پرداخته که بحران یورو چه تاثیری بر روند همگرایی اتحادیۀ اروپا داشته است؟ فرضیۀ پژوهش این است که بحران یورو علاوه بر تاثیرات سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهای عضو، منجربه ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی و جدایی و شکاف میان اقتصادهای بزرگ و حاشیه‌ای اتحادیۀ اروپا شده است.
۸. Quelle union europeenne en 2014? ، اسفند ۱۳۹۲
کدام اتحاد اروپایی برای 2014
درحالی که دیگر به‌نظر نمی‌رسد مانند سال‌های گذشته مسئله سوار شدن به کشتی اتحادیه اروپا مطرح باشد، موضوع پیاده شدن از آن؛ برای بسیاری از کشورهای اروپایی دغدغه خاطر است. در این میان چند اتاق فکر فرانسوی، با گردآوردن برخی از چهره‌های مهم حوزه سیاست، کوشیده‌اند گزارشی تحلیلی از وضعیت اتحادیه اروپا در سال 2014 میلادی فراهم آورند که به‌دلیل انتخابات پارلمان اروپا، تشکیل کمیسیون اروپایی جدید، تغییر رئیس شورای اروپا و سخنگوی سیاست خارجی و امنیتی این سازمان، ضروری به‌نظر می‌رسد. این گزارش به سه پرسش اساسی پرداخته است. شکل اتحادیه سیاسی؛ آینده اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا؛ نقش اتحادیه اروپا در مسائل بین‌الملل.
دولت‌هایی مانند آلمان و فرانسه خواهان تعمیق بیش از پیش همگرایی اروپایی هستند و نه تنها چاره‌ عبور از بحران کنونی را در همگرایی بیشتر می‌دانند، بلکه مهم‌ترین عامل ایجاد این بحران‌ها را نیز فقدان هماهنگی و انسجام دولت‌های عضو می‌دانند. در مقابل، کشورهایی مانند انگلستان و هلند استدلال می‌کنند که قدرت بروکسل بیش از حد افزایش یافته است و حاضر نیستند بیش از این اختیارات خود را به یک اتحادیه‌ قوی‌تر اروپایی واگذار کنند. تحولات جاری در اتحادیه‌ اروپا نشان‌دهنده‌ این است که این اتحادیه برای تداوم و تکامل خود ناچار است به سطوح بالاتری از همگرایی گام بردارد.
نوشتار حاضر ضمن بررسي و ريشه‌يابي بحران مالي كنوني در اتحاديه اروپا، قصد دارد تا سياست‌ها، نگرش‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي اصلي‌ترين قدرت اقتصادي اتحاديه، يعني آلمان را جهت مواجهه با اين بحران و مديريت آن مورد تحليل قرار دهد. در اين نوشتار از چهارچوب نظري بين‌الدولي‌گرايي جهت فهم بهتر روندها و تحولات كنوني در اتحاديه اروپا بهره‌گيري خواهد شد. در پايان، نویسنده پس از بررسي و اشاره به سناريوهاي پيش روي اتحاديه اروپا، تلاش كرده تا گزينه محتمل‌تر در ارتباط با فرجام بحران مالي و همگرايي اروپايي را با تكيه بر روندهاي موجود بيان کند.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |