امنیت در قفقاز جنوبی


منبع: فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۵ , December 21 2006
  سال پانزدهم,  ۵۵,  ۱۸۵ - ۱۸۹,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: rw00020070705161310
چکیده: کتاب «امنیت در قفقاز جنوبی» نوشته احمد کاظمی به بررسی مباحثی چون: شناخت قفقاز جنوبی؛ امنیت در این منطقه و دیدگاه سایر کشورها در این مورد؛ امنیت و مقوله‌های نظامی، سیاسی، ارتباطی، زیست‌محیطی، هسته‌ای و غذایی؛ رابطه امنیت سرمایه‌گذاری در قفقاز؛ امنیت و نهادهای منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی؛ نمودهای ناامنی در این منطقه. در این کتاب تعداد یازده نقشه جغرافیایی منطقه قفقاز از جمله: نقشه خطوط لوله موجود و پیشنهادی نفت و گاز حوزه دریای خزر و نقشه محل‌های استقرار نیروهای یونومیک (صلح‌بانان سازمان ملل) در گرجستان درج شده است که مفید به نظر می‌رسد.
موضوع(ات): قفقاز - امنیت ملی؛ کاظمی ، احمد. امنیت در قفقاز جنوبی - نقد و تفسیر؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: