مرد تمیز روسیه


منبع: اقتصاد ایران
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ , May 21 2003
  سال پنجم,  ۵۱,  ۵۸,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: rp00020033005132616
چکیده: روسیه فدراتیو قول داده است زراد‌خانه مواد شیمیایی فوق سمی خود را در سال ۲۰۰۳ نابود کند. برای این کار هزینه‌ای نیاز است که مقداری از آن را ایالات متحده، کانادا و اروپا تامین می‌نمایند. در این میان عده‌ای به خوش‌قولی روسیه بدبین هستند. روسیه در سال ۲۰۰۳ محموله سوخت هسته‌ای را به رآکتور‌های هسته‌ای بوشهر منتقل می‌کند و سوخت‌های مصرف شده را از نیروگاه خارج می‌کند که این باعث خشم و نگرانی آمریکا شده است.
موضوع(ات): سلاحهای شیمیایی - روسیه فدراتیو؛ سیاست نظامی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - ایران؛ ایران - روابط نظامی - روسیه فدراتیو؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: