آسیب‌شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران


منبع: فصلنامه مطالعات راهبردی
تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ , March 20 2009
  سال یازدهم,  42,  813 - 826,  تهران
نویسنده (گان):خضری، محمد؛
کدبازیابی: pp00020091204462814
چکیده: هدف نوشتار حاضر آسیب‌شناسی روش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران است. در این راستا، استدلال شده که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاشهای دولت یا اثربخشی اندک آنها، در آسیب‌هایی است که در مبارزه با پدیده فساد اداری نادیده یا دست‌کم گرفته می‌شوند. عمده‌ترین آسیب‌هایی که در این نوشتار به آنها اشاره شده عبارتند از: رویکرد اخلاق‌گرایانه به فساد اداری، پنهان‌کاری و شفافیت‌‌گریزی در رسیدگی به فساد اداری، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی کشور، مالکیت متمرکز رسانه‌ها و مطبوعات و اعمال محدودیت‌های دولتی بر کم و کیف گزارش‌دهی آنها، فشار افراد و گروه‌های خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی‌اعتمادی به نهادها و سازمانهای مسنقل ضد فساد اداری.
موضوع(ات): ایران - اوضاع اجتماعی؛ سازمانهای دولتی - ایران - فساد؛ مسائل اجتماعی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: