ارتباط ایرانیان با سیامی‌ها


منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ , June 21 2005
  سال ششم,  ۲۲,  ۹ - ۳۱,  تهران
نویسنده (گان):مارچینکوفسکی ، محمد اسماعیل؛
مترجم (ان):جنت‌پور ، علی اصغر؛
کدبازیابی: pp00020055109552810
چکیده: گفته می‌شود که آیوتایا، پایتخت سیام (تایلند)، به شهر نو یا شهر ناو معروف است. گستردگی کاربرد این واژه نشانگر نفوذ فارسی‌زبانان این کشور است. شاهدی دیگر بر این امر، حضور حمزه فنصوری، یکی از شاعران نامدار مالایی، در نیمه دوم سده شانزدهم در سیام می‌باشد. ایرانیان بسیاری در این سده از ایران صفوی با انگیزه‌های تجاری راهی این کشور شدند. آقا محمد استرآبادی یکی از ایرانیانی است که در دربار شاه نارای به قدرت رسید. کتاب سفینه سلیمانی تنها منبع شناخته شده فارسی درباره این روابط دوجانبه است. مقاله حاضر این اثر را به اختصار معرفی کرده و به بررسی وضعیت بازماندگان شیخ احمد قمی در تایلند تا عصر حاضر پرداخته است.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی - تایلند؛ تایلند - روابط خارجی - ایران؛ ایرانیان - تایلند؛ فنصوری ، حمزه ؛ استرآبادی ، آقا محمد؛ سفینه سلیمانی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: