تحولات تاریخی محله‌های ایرانی‌نشین در آیوتایا


منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ , June 21 2005
  سال ششم,  ۲۲,  ۳۳ ـ ۴۲,  تهران
نویسنده (گان):پاپرین؛
مترجم (ان):جنت‌پور ، علی اصغر؛
کدبازیابی: pp00020054509532812
چکیده: حضور ایرانیان در آیوتایا موجب برقراری روابط فرهنگی میان آنان و مردم سیام (تایلند) شد. از آغاز سده ۱۶م. حضور ایرانیان در آیوتایا بیشتر انگیزه‌های تجاری داشت؛ اما در سده ۱۷ با افزایش شمار ایرانیان شهر نو یا شهر ناو، قدرت سیاسی و اقتصادی آنها نیز به اوج رسید. ایرانیان آیوتایا از قشرهای گوناگونی چون: سپاهی، مقام دینی، پزشک، تاجر و درباری بودند و شاهان سیام نیز رابطه خوبی با آنها داشتند. با مرگ نخبگان ایرانی مانند شیخ احمد قمی، آقا محمد استرآبادی و حاجی سلیم مازندرانی نفوذ ایرانیان در دربار بسیار کاهش یافت. پس از حمله برمه‌ای‌ها به آیوتایا در سال ۱۷۶۷ محله‌های ایرانی‌نشین شهر ویران شد. پس از آن، از میان ایرانیانی که به اطراف بانکوک مهاجرت کرده بودند، تنها عده‌ای از شیعیان به آیوتایا بازگشتند.
موضوع(ات): ایرانیان ـ تایلند؛ ایران ـ روابط فرهنگی ـ تایلند؛ تایلند ـ روابط فرهنگی ـ ایران؛ ایران ـ روابط خارجی ـ تایلند؛ تایلند ـ روابط خارجی ـ ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: