مناقشه قره‌باغ: میراثی از چالش‌های قومی شوروی


منبع: آسیای مرکزی و قفقاز
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۸۲ , September 22 2003
  سال دوازدهم,  ۴۲,  ۱۵ - ۴۰,  تهران
نویسنده (گان):واعظی، محمود؛
کدبازیابی: pp00020044701512111
چکیده: مسئله قومیت همواره در دوران حکومت شوروی به‌عنوان یک معضل برای رهبران مسکو مطرح بوده و در هیچ مقطعی سیاست‌های اتخاذ شده نتوانست مشکلات موجود را به‌طور ریشه‌ای حل نماید، لنین و رهبران انقلاب اکتبر در نخستین سال‌های شکل‌گیری اتحاد شوروی گرایش‌های قوم‌گرایانه افراطی روسی را مورد سرزنش قرار دادند، در طول دوران اتحاد شوروی، نظام متمرکز سیاسی اقتدار خویش را در ملیت‌های مختلف کشور به طرق گوناگون اعمال می‌کرد. در دهه ۹۰، تنش‌های قومی در سراسر شوروی به شدت توسعه یافت. درگیری‌های قومی در گرجستان، آذر بایجان، ارمنستان، بالتیک و دیگر نقاط اتحاد شوروی بیانگر عدم موفقیت سیاست‌های ملی در دوران اتحادشوروی بود.
موضوع(ات): روسیه شوروی - سیاست و حکومت؛ قوم‌شناسی - روسیه شوروی؛ قومیت - روسیه شوروی؛ قره‌باغ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: