حکمت در تایلند (نگاهی به خاطرات یک سفیر کبیر)


منبع: تاریخ روابط خارجی
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۲ , December 20 2003
  سال چهارم,  ۱۶,  ۴۳ - ۵۵,  تهران
نویسنده (گان):الهی، امیرسعید؛
کدبازیابی: pp00020044006192112
چکیده: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و برقراری روابط سیاسی ایران با تایلند، دکتر علی‌اصغر حکمت به‌عنوان نخستین سفیر اکردیته ایران در بانکوک تعیین شد. سفرنامه وی به نام سفینه سلیمانی، نخستین وسیله معرفی تایلند یا سیام در ایران پنجاه سال اخیر به‌شمار می‌آید. حکمت در مدت کوتاه ماموریت خود در تایلند، شرحی در مورد برمه نوشت و گزارش علمی مفصلی درباره تایلند تهیه کرد که عمده آن با نام «مملکت تایلند» در فروردین ۱۳۳۶ در نشریه وزارت امور خارجه به چاپ رسید. این نوشته اولین شرح علمی و مستند در دوران نوین است که در آن به‌ جای «سیام» از کلمه «تایلند» استفاده شده است.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی - تایلند؛ تایلند - روابط خارجی - ایران؛ حکمت، علی‌اصغر - سفرها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: