مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا
The Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS)


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http:///www.casas.co.za...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۶ , January 1 2008
  چاپ نخست,  ۳,  ۵۵۶ ـ ۵۵۹,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛
مترجم (ان):احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده ؛ ؛ عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: or00020085201210111
چکیده: مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقای مرکزی غیرانتفاعی و پان ـ آفریقایی است که با هدف ایجاد شبکه‌های پژوهشی در آفریقا و دیازپوراهای آن بنیان نهاده شده و مسئولیت نظارت و هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های پژوهشی، به ویژه در زمینه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهگی معضلات توسعه در آفریقا ر برعهده دارد.
موضوع(ات): مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا؛ موسسات تحقیقانی - آفریقای جنوبی؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ اقتصاد - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛ فرهنگ - آفریقا؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: