موسسه تحقیقات آفریقا
Institute of African Affairs
Institut fur Afrika-Kunde (IAK)


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http://www.duei.de/iak/show.php/en/content/welcome/welcom...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۶ , January 1 2008
  چاپ نخست,  ۳,  ۵۷۸ ـ ۵۸۲,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛
مترجم (ان):احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده ؛ ؛ عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: or00020084301100112
چکیده: موسسه تحقیقات آفریقا یکی از مراکز وابسته به موسسه تحقیقات خارجی آلمان و تنها موسسه مطالعاتی در جمهوری فدرال آلمان است که به طور پیوسته و منحصرا تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدید در کل منطقه آفریقای جنوب صحرا را دنبال و فعالیت‌های پژوهشی خود را به این منطقه معطوف کرده است.
موضوع(ات): موسسه تحقیقات آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - آلمان؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ اقتصاد - آفریقا؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: