مرکز مطالعات مغرب، دانشگاه دورهام
Centre for Maghreb Studies, University of Durham


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http://www.dur.ac.uk/imeis/maghreb/index.htm...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۶ , January 1 2008
  چاپ نخست,  ۳,  ۵۵۹ ـ ۵۶۱,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛
مترجم (ان):احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده ؛ ؛ عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: or00020083401260111
چکیده: مرکز مطالعات مغرب یکی از مراکز وابسته به موسسه مطالعات خاورمیانه‌ای و اسلامی دانشگاه دورهام و یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی است که تنها به مطالعه کشورهای منطقه شمال آفریقا (مراکش، الجزایر، تونس و لیبی) اختصاص یافته است.
موضوع(ات): مرکز مطالعات مغرب، دانشگاه دورهام؛ موسسات تحقیقاتی - انگلستان؛ سیاست و حکومت؛ اقتصاد؛ تاریخ؛ معماری؛ ادبیات؛ فرهنگ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: