موسسه آفریقایی آفریقای جنوبی
Africa Institute of South Africa (AISA)


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http:///www.ai.org.za...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۶ , January 1 2008
  چاپ نخست,  ۳,  ۵۷۱ ـ ۵۷۵,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛
مترجم (ان):احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده ؛ ؛ عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: or00020082701550111
چکیده: موسسه آفریقایی آفریقای جنوبی سازمانی مستقل و پژوهشی است که از سال ۱۹۶۰ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه حوزه‌های مختلف مطالعات آفریقا با تمرکز ویژه بر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و توسعه در آفریقای معاصر پرداخته است.
موضوع(ات): موسسه آفریقایی آفریقای جنوبی؛ موسسات تحقیقاتی - افریقای جنوبی؛ آفریقای جنوبی - سیاست و حکومت؛ اقتصاد - آفریقای جنوبی؛ ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: