انجمن علوم سیاسی آفریقا
Association Africaine de Science Politique
African Association of Political Science (AAPS)


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http:///www.aaps.org.za...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۶ , November 13 2007
  چاپ نخست,  ۳,  ۴۹۱ - ۴۹۸,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛
مترجم (ان):احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده ؛ ؛ عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: or00020075011191310
چکیده: انجمن علوم سیاسی آفریقا سازمانی پان ـ آفریقایی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که به ارتقاء سطح مطالعات و استفاده از علوم سیاسی در سراسر قاره آفریقا و اتخاذ راهکارها و مواضع مناسب در زمینه مسائل عدالت سیاسی و اجتماعی می‌پردازد.
موضوع(ات): انجمن علوم سیاسی آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - آفریقای جنوبی؛ سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: