مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه پنسیلوانیا
African Studies Center, University of Pennsylvania


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http:///www.africa.upenn.edu...
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۶ , December 3 2007
  چاپ نخست,  ۳,  ۵۲۴ ـ ۵۲۷,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛
مترجم (ان):احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده ؛ ؛ عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: or00020073912300312
چکیده: مرکز مطالعات آفریقا وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا و مرکزی مهم و پیشرو در حوزه مطالعات آفریقا است که با گردهم آوردن محققان، اساتید، دانشجویان و افراد به مطالعه و کسب دانش در زمینه قاره آفریقا از گذشته تا عصر حاضر می‌پردازد.
موضوع(ات): مرکز مطالعات آفریقا ، دانشگاه پنسیلوانیا؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ اقتصاد؛ تاریخ؛ ادبیات؛ سیاست و حکومت؛ زبان؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: