انجمن دانشگاهی مطالعات اروپای معاصر
(University Association for Contemporary European Studies (UACES


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (۳) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http:///www.uaces.org...
تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ , May 20 2007
  چاپ نخست,  ۳,  ۲۴ ـ ۲۸,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛
مترجم (ان):احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده، ؛ ؛ عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: or00020073605432010
چکیده: انجمن دانشگاهی مطالعات اروپای معاصر یک مرکز مستقل تحقیقاتی و آموزشی و یکی از مهم‌ترین مراکز مطالعات اروپا در جهان است که با بیش از یک هزار عضو و گرد هم آوردن اساتید، پژوهشگران و متخصصان مطالعات اروپا، امور و مسائل اروپا را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به تبادل دیدگاه‌ها و نظریات در این زمینه می‌پردازد.
موضوع(ات): انجمن دانشگاهی مطالعات اروپای معاصر؛ اروپا ؛ موسسات تحقیقاتی - انگلستان؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: