مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه کالیفرنیا - برکلی
Center for African Studies, University of California - Berkeley


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http:///ias.berkeley.edu/africa...
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۶ , December 3 2007
  چاپ نخست,  ۳,  ۵۳۱ ـ ۵۳۴,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛
مترجم (ان):احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده ؛ ؛ عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: or00020073112450313
چکیده: مرکز مطالعات آفریقا یک مرکز پژوهشی میان‌ رشته‌‌ای و وابسته به گروه مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است که با هدف حمایت از برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی و آموزش محققان در حوزه مطالعات آفریقا بنیان نهاده شد.
موضوع(ات): مرکز مطالعات آفریقا ، دانشگاه کالیفرنیا - برکلی؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ دموکراسی؛ اقتصاد آزاد؛ جهانی شدن؛ فرهنگ عامه؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: