انجمن مطالعات آسیایی استرالیا
(Asian Studies Association of Australia (ASAA


منبع: راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲) / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http://coombs.anu.edu.au/asaa...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۴ , November 16 2005
  نخست,  ۲,  ۴۴۷ ـ ۴۵۰,  تهران
نویسنده (گان):میررضوی، فیروزه؛ احدی، افسانه ؛ ؛ زیباکلام، ستوده؛
کدبازیابی: or00020054611291615
چکیده: انجمن مطالعات آسیایی استرالیا سازمانی تخصصی است که با هدف تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه آسیا در کشور استرالیا و ارتقاء و توسعه مطالعات آسیا از ابعاد گوناگون، ازجمله زبان‌ها، جوامع، فرهنگ‌ها و سیاست بنیان نهاده شد.
موضوع(ات): انجمن مطالعات آسیایی استرالیا - فعالیتهای پژوهشی؛ آسیا؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: سازمان‌ها و مراکز
شاخه‌های مرتبط: