ادعای شارون در زمینه كاهش صدور تكنولوژی هسته‌ای روسیه به ایران


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۸۱ , December 10 2002
 
نویسنده (گان):موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: nw64020023612211008
چکیده: آریل شارون روز جمعه (۶ دسامبر) ادعا كرد؛ انتقال تكنولوی هسته‌ای از روسیه به ایران سیر نزولی پیدا كرده است. اكنون، نگرانی عمده اسرائیل صدور تكنولوژی تولید موشك‌های بالستیك به‌وسیله شركت‌های خصوصی روسی به ایران و نیز انتقال تكنولوژی‌هایی با كاربرد دوگانه به این كشور است. در تحولی دیگر پیرامون جهان اسلام، ریچارد هاس یكی از مدیران وزارت امور خارجه آمریكا و از طراحان سیاست خارجی بوش، از ضعف دمكراسی در جهان اسلام انتقاد كرد.
موضوع(ات): ایران - روابط نظامی - روسیه فدراتیو ؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - ایران ؛ سلاحهای هسته‌ای - ایران ؛ انرژی اتمی - روسیه فدراتیو - انتقال تکنولوژی ؛ کشورهای اسلامی - سیاست و حکومت؛ تروریسم - پیشگیری؛ تروریسم - ایالات متحده؛ القاعده؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش خبری
شاخه‌های مرتبط: