روسیه و تردید درباره انتقال سوخت هسته‌ای به ایران


منبع: کتابخانه دیجیتالی دید
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۸۲ , June 8 2003
 دید,  تهران
نویسنده (گان):موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: nw00020034406320716
چکیده: برگزاری اجلاس هشت کشور صنعتی در اویان فرانسه، فرصتی را برای آمریکا فراهم کرد تا فشار خود بر ایران را تشدید نماید. مهم‌ترین بهانه این کشور،‌ عدم امضای پروتکل الحاقی مربوط به تسلیحات هسته‌ای توسط ایران است. روسیه به‌عنوان تامین‌کننده قطعات و تکمیل کننده پروژه بوشهر در این اجلاس تحت فشار زیادی قرار گرفت تا همکاری خود را در این رابطه با ایران متوقف نماید.
موضوع(ات): ایران- روابط نظامی- روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو- روابط نظامی- ایران؛ سیاست نظامی- ایران؛ پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای؛ اجلاس گروه ۸؛ ایران- سیاست و حکومت- دخالت ایالات متحده؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش خبری
شاخه‌های مرتبط: