شروع نصب رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر به‌وسیله‌ روسیه


منبع: نگاهی به تحولات جهان
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۸۱ , September 8 2002
  ۱۶,  تهران
نویسنده (گان):موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: nw00020032302312716
چکیده: کارشناسان فنی روسیه ،به سوار کردن تجهیزات سنگین بخش‌هایی از اولین رآکتور اتمی ایران پرداختند. مقامات آمریکا می‌گویند ایران از این تاسیسات به عنوان پوششی برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای استفاده می‌کند.
موضوع(ات): ایران - روابط نظامی - روسیه فدراتیو ؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - ایران؛ رآکتور هسته‌ای- ايران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش خبری
شاخه‌های مرتبط: