تصور تازه جنبش مقاومت : گفت‌وگو با نجفعلی میرزایی، صاجبنظر امور جهان عرب (بخش پایانی)


منبع: روزتامه ایران
آدرس وب:http://www.iraninstitute.com/1387/870502/html/diplomatic....
تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۸۷ , July 23 2008
  سال چهاردهم,  ۳۹۸۴,  تهران
نویسنده (گان):قنبری، حسین؛
کدبازیابی: iv00020085607122316
چکیده: نجفعلی میرزایی، صاحب‌نظر امور جهان عرب، در گفت‌وگو با روزنامه ایران، به ارزیابی ابعاد مختلف آزادسازی اسرای دربند رژیم صهیونیستی و آثار آن در تحولات منطقه خاورمیانه پرداخت. وی گفت: حزب‌الله در این قضیه ثابت کرد که برخلاف همه تبلیغات منفی به تعهدات اخلاقی و دیپلماتیک خود به جامعه جهانی پایبند و به لوازم گفت‌وگوهای سه‌طرفه ملتزم است و حتی از این پرونده برای مصارف سیاسی و تبلیغاتی استفاده نکرد. با این تجربه، سازمان ملل در برنامه‌های آینده در عرصه امنیت منطقه می‌تواند حساب ویژه‌ای روی حزب‌الله باز کند.
موضوع(ات): لبنان - سیاست و حکومت؛ اسیران جنگی - لبنان؛ حزب‌الله (لبنان)؛ میرزایی ، نجفعلی - مصاحبه‌ها؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: