پایان تک‌قطبی: گفت‌وگوی شهروند امروز با گری سیک


منبع: هفته‌نامه خبری‌ - تحلیلی شهروند امروز
آدرس وب:http://www.shahrvandemrouz.com/content/2146/default.aspx...
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ , September 21 2008
  سال سوم,  65,  76-75,  تهران
نویسنده (گان):عزیزی، آرش؛
کدبازیابی: iv00020083409012911
چکیده: گری سیک، کارشناس مسائل خاورمیانه به خصوص ایران، در گفت‌وگو با هفته‌نامه شهروند امروز، پیرامون جنگ سرد جدید و انتخابات آتی آمریکا به اظهارنظر پرداخته است. وی گفت: فضای کنونی جهان با جنگ سرد متفاوت است این تنها تلاش قدرتی عمده (روسیه) برای نوعی چارچوب جدید و توازن جدید و ساختار قدرتی جدید است. ایالات متحده در حدود ۲ دهه تنها ابرقدرت جهان بوده، ولی در‌حال‌حاضر این شرایط درحال تغییر است.
موضوع(ات): سیاست جهانی - قرن ۲۱م.؛ روسیه فداتیو - سیاست خارجی؛ جنگ سرد؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ سیک ، گری جی - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: