مرز ناقوره؛ مبدا یک تحول


منبع: روزنامه ایران
آدرس وب:http://www.iraninstitute.com/1387/870431/html/diplomatic....
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۸۷ , July 21 2008
  سال چهاردهم,  ۳۹۸۲,  تهران
نویسنده (گان):قنبری، حسین؛
کدبازیابی: iv00020082707272116
چکیده: آقای نجفعلی میرزایی، صاحب‌نظر مسائل خاورمیانه، درگفت‌گو با روزنامه ایران به ارزیابی تحولات اخیر لبنان و آزادسازی اسرای دربند رژیم صهیونیستی پرداخت. وی گفت: یکی از دلایل اولمرت برای مبادله اسرا، این بود که در کارنامه آغشته به شکست دوران خود، به ظاهر برگ رضایت‌بخشی بر جای بگذارد. وی در خصوص پیامدهای مبادله اسرای حزب‌الله گفت: حزب الله نه تنها در جریان این عملیات دیپلماتیک، بلکه به طور کلی در یک روند دقیق استاتژیک از دست کم دو دهه قبل تا کنون، توازن رعب در مصاف با ارتشی مجهز به تکنولوژ‌های پیشرفته را به هم ریخت.
موضوع(ات): لبنان - سیاست و حکومت؛ اسرائیل - سیاست خارجی؛ اسیران جنگی - لبنان؛ حزب‌الله (لبنان)؛ میرزایی ، نجفعلی - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: