شاخص‌سازی سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و دیپلماسی ج.ا. ایران


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۸۷ , July 20 2008
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: cf00020091701080311
چکیده: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۷ برگزار کرد موضوع شاخص‌سازی سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داد. کارشناسان در این نشست دیدگا‌ه‌های خود را در حوزه‌های معنایابی و پرسش‌های معطوف به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، معنا و مفهوم این سه اصل و همچنین مثلث عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و رفتار دیپلماسی ایران مورد ارزیابی قرار دادند.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: