نقد و آسیب‌شناسی ابعاد دفاعی ـ امنیتی برنامه چهارم توسعه


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۸۷ , September 13 2008
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: cf00020091501051511
چکیده: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ به منظور آسیب‌شناسی ابعاد نظامی و امنیتی برنامه چهارم توسعه برگزار کرد، ضمن آسیب‌شناسی متدولوژیک، ساختاری و محتوایی، برنامه چهارم توسعه را در قالب سند چشم‌انداز مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار داده است.
موضوع(ات): ایران - سیاست اقتصادی؛ تحولات اقتصادی - ایرانا؛ امنیت اقتصادی؛ ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: ویژه
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: