آخرین تحولات مربوط به افغانستان و پیامدهای ملی و منطقه‌ای آن


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ , August 5 2008
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: cf00020091301141514
چکیده: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۷ به منظور ارزیابی آخرین تحولات افغانستان و پیامدهای ملی و منطقه‌ای آن برگزار کرد، ضمن ارزیابی تنگناهای ناتو و آمریکا در افغانستان و همچنین طالبان و چالش‌های معطوف به آن، تسبت تحولات افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوع(ات): لفغانستان - سیاست و حکومت؛ طالبان؛ ناتو؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - امنیت ملی؛ ایران - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: فرانسه
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: