بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (6)


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ شعبه اردبیل
تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ , April 29 2009
  58
نویسنده (گان):موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ شعبه اردبیل؛
کدبازیابی: bl00020093304292908
چکیده: آشفتگی مقامات آذری از بهبود روابط ارمنستان و ترکیه، تلاش برای تاسیس حزبی دوم در این کشور، تحرک آذربایجان به‌سوی روسیه در پاسخ به سیاست‌های غرب، تداوم ناآرامی‌ها و جنگ قدرت در گرجستان و تلاش ارمنستان برای ثبات بخشیدن به فضای سیاست خارجی خویش ازجمله تحولاتی است که از حوزه قفقاز در این شماره از بولتن بررسی شده است.
موضوع(ات): قفقاز - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: