بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (5)


منبع: / انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۸۸ , December 11 2009
  149/104/87,  80,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: bl00020092703070115
چکیده: بررسی رویدادها و تحولات عمومی در صحنه سه جمهوری واقع در قفقاز جنوبی، همچنین اخبار مرتبط با نزدیکی بیش از پیش ارمنستان به روسیه و رژیم صهیونیستی و در مقابل نگرانی آذربایجان؛ همچنین مشکلات فراروی پروژه نابوکو و تلاش ترکیه و آذربایجان برای بهره‌برداری از این موضوع در رفع مشکلات خود با اروپا، تمایل بیش از پیش گرجستان به آمریکا و ناتو و همچنین برخی رویدادها در آذربایجان که به‌نظر می‌رسد مقدمه مادام‌العمر کردن دوران ریاست‌جمهوری علیف‌ها در این کشور می‌باشد، از جمله مهم‌ترین محورهای این شماره از بولتن قفقاز می‌باشد.
موضوع(ات): قفقاز - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: