بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (4)


منبع: / موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۸۷ , January 25 2009
 
نویسنده (گان):موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: bl00020092401412515
چکیده: بررسی تحولات و رویدادهای عمومی در سه جمهوری قفقاز جنوبی، همچنین نگاهی به تداوم تحرکات روسی در گرجستان، مسائل پیش آمده در آذربایجان بواسطه تقارن دو رویداد تاریخی مهم مسلمانان و مسیحیان، تلاش برای تمدید ریاست‌جمهوری علیف برای بار سوم، تداوم تنش‌ها میان ارمنستان و آذربایجان و همچنین مشکلات پیش‌آمده درزمینه انرژی در منطقه ازجمله محورهای مورد توجه و تحلیل در این شماره از بولتن قفقاز می‌باشد.
موضوع(ات): قفقاز - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: