بولتن گزیده تحولات جهان (41)


منبع: / موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ , February 18 2009
 
نویسنده (گان):موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: bl00020090602371816
چکیده: وعده عراق برای تحویل عده‌ای از اعضای منافقین به ایران، درخواست دبیرکل ناتو از ایران برای همکاری در امور افغانستان، وعده اوباما برای استقلال نفتی آمریکا، اعتراض شدید ایران به خروج نام مجاهدین از فهرست سیاه اتحادیه اروپا و بسیاری موارد دیگر از محورهای خبری این شماره از نشریه گزیده تحولات جهان هستند.
موضوع(ات): ساست جهانی - قرن ۲۱ م. - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛ روابط بین‌المللی - مقاله‌‌ها و خطابه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: