بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (3)


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۷ دی ۱۳۸۷ , December 27 2008
  تهران
نویسنده (گان):موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: bl00020084312442714
چکیده: بررسی تحولات جاری در سه کشور حوزه قفقاز جنوبی، همچنین تغییر و تحولات در کادرهای سیاسی در جمهوری گرجستان، ابتکار احزاب مخالف دولت ارمنستان در برقراری کنفرانسی در مورد قره‌باغ، زمزمه‌های تغییر قانون اساسی آذربایجان برای تمدید ریاست‌جمهوری علیف و ارزیابی روابط ترکیه و کشورهای قفقاز ازجمله مواردی است که در شماره آذرماه بولتن قفقاز مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع(ات): قفقاز - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: