فلسطین، نگاه ایرانی/ مجموعه مقالات


منبع: / موسسه تحقیقاتی و توسعه علوم انسانی
تاریخ: ۶ دی ۱۳۸۶ , December 27 2007
  978-964-8168-77-8,  ۳۴۲,  تهران
نویسنده (گان):دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی؛
کدبازیابی: bk00020085803263016
چکیده: هنگامی که از نگاه ایرانی به موضوع فلسطین سخن می‌گوییم، این امر، دور از علاقه، سمپاتی دلبستگی و نگرانی نسبت به مردم فلسطین نیست. سیاست‌های تبلیغی و ایدئولوژیک کنونی با وجود حجم بسیار زیاد، به نفع مردم فلسطین نیست. قصد این کتاب همین است. از گروه‌های مختلف مقالاتی در این مجموعه آمده که تنها استاندارد آن، علمی بودن مقالات و نگاه ایرانی است.
موضوع(ات): فلسطین - کنگره‌ها؛ فلسطین - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: