تروریسم‌شناسی


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ , August 19 2007
 TISRI,  نخست,  964-526-056-6,  ۳۲۴,  تهران
نویسنده (گان):عبداله خانی، علی؛
کدبازیابی: bb00020072508571911
چکیده: تروریسم از جمله موضوعاتی است که علی‌رغم کاربرد متعدد لفظ آن، هنوز نقاط ابهام بسیاری درخصوص آن وجود دارد. فقدان وجود تعریفی جامع و مانع از تروریسم و نگاه‌های کاملا متفاوت کشورها و مکاتب مطرح در سطح بین‌المللی به این موضوع، پیچیدگی مذکور را بیشتر نموده است. این کتاب تلاش دارد تا تعاریف مختلف ارائه شده درخصوص تروریسم و همچنین نگاه مکاتب متفاوت و کارشناسان مطرح در این امر را به خواننده ارائه داده، تعمیقی بر مفهوم تروریسم در مکاتب شیعه و سنی و دیدگاه‌ نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای داشته، در نهایت نگاهی ایرانی به این مقوله مطالعاتی بیاندازد.
موضوع(ات): تروریسم؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: