ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل (دوره دوجلدی)


منبع: موسسه الدراسات الفلسطینیه / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۴ , March 11 2006
  نخست,  963-526-025-6,  ۱۰۱۴,  تهران
نویسنده (گان):؛
مترجم (ان):جنتی، علی؛
کدبازیابی: bb00020063203411115
چکیده: این کتاب ضمن معرفی ساختار سیاسی، ایدئولوژیک، تبلیغاتی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، قانونی و استراتژیک اسرائیل به تشریح مقولات مهمی مانند شهرک‌سازی، تحولات جمعیتی و تحول در روابط اعراب و اسرائیل پرداخته و از نگاه کارشناسان فلسطینی که برخی از آنان در دانشگاه‌های رژیم اشغالگر قدس تحصیل کرده‌اند، ساختار این رژیم را مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهد.
موضوع(ات): اسرائیل - سیاست و حکومت؛ جمعست - اسرائیل ؛ حزبهای سیاسی- اسرائیل؛ اسرائیل - اوضاع اقتصادی؛ اعراب و اسرائیل - مناقشات؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: