آشنایی با کشورهای اسلامی (۵): پاکستان


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ , August 20 2006
  964-526-021-3,  ۱۷۱ص.,  تهران
نویسنده (گان):فلاح‌زاده، محمدهادی نظارت و تدوین؛
کدبازیابی: bb00020062108032017
چکیده: این کتاب تلاش دارد تا با بررسی اجمالی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و ... پاکستان، شناختی مناسب از این کشور اسلامی را به خواننده ارائه نماید. نقطه تمرکز این سلسله انتشارات، مسائل مذهبی و اسلامی موجود در این کشورها می‌باشد.
موضوع(ات): کشورهای اسلامی؛ پاکستان؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: