کتاب آسیا (۴): ویژه مسائل ترکیه


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۸۴ , January 23 2006
  نخست,  964-526-018-3,  ۳۳۱,  تهران
نویسنده (گان):واحدی، الیاس (گردآوری)؛
کدبازیابی: bb00020060601072310
چکیده: این شماره از کتاب آسیا به بررسی مسائل مرتبط با سیاست داخلی ترکیه، عوامل تهدید کننده امنیت آن و تاثیراتی که سیاست‌های این کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد، اختصاص یافته است.
موضوع(ات): ترکیه - سیاست و حکومت؛ ترکیه - امنیت ملی؛ ایران - امنیت ملی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: