آلمان: منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران ج(۱): ر‌وابط و فرصت‌های سیاسی و اقتصادی


منبع: / مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۸۴ , April 3 2005
 مؤسسه تهران,  نخست,  964-8680-61-2,  ۲۱۶,  تهران
نویسنده (گان):رحمانی، علی؛
کدبازیابی: bb00020055704430312
چکیده: این کتاب با بررسی روابط تاریخی ایران و آلمان از ابتدا تا کنون، نقش این کشور در نظام بین‌المللی را با توجه به تاثیر آن بر ایران بررسی نموده و فرصت‌های موجود در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی روابط فیمابین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی -آلمان؛ آلمان - روابط خارجی - ایران؛ آلمان - سیاست خارجی؛ ایران - روابط اقتصادی - آلمان؛ آلمان - روابط اقتصادی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: