کتاب خاورمیانه ۲: ویژه حضور اسرائیل در مناطق هم‌جوار ایران


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۸۴ , March 27 2005
 دید,  نخست,  964-8680-57-4,  ۲۸۱,  تهران
نویسنده (گان):مؤمنی، میرقاسم گردآورنده؛
کدبازیابی: bb00020054803102709
چکیده: این شماره از کتاب خاورمیانه با محور قرار دادن حضور اسرائیل در کشورهای همسایه ایران، نفوذ مؤسسات یهودی در آذربایجان و ترکیه را مورد بررسی قرار داده و زمینه‌های موجود برای حضور دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور در عراق را ارزیابی مینماید. همچنین به توافقات نظامی ترکیه و اسرائیل نظری تحلیلی می‌افکند و در نهایت اهداف حضور اسرائیل در این مناطق را، با نگاهی جامع در اختیار خواننده قرار می‌دهد.
موضوع(ات): خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت اسرائیل؛ یهودیان - آذربایجان (جمهوری)؛ یهویان - ترکیه؛ عراق - سیاست و حکومت - دخالت اسرائیل؛ ترکیه - روابط نظامی - اسرائیل ؛ اسرائیل - روابط نظامی - ترکیه؛ اسرائیل - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط:
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > اسرائیل > سياست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > عراق > سياست و حكومت > دخالت اسرائیل >
درگاه دید > موضوعات > دین و مذهب > یهودیت > یهودیان > مناطق و کشورها > ترکیه >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > سیاست و حکومت > دخالت اسرائیل >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > اسرائیل > روابط نظامی > ترکیه >
درگاه دید > موضوعات > دین و مذهب > یهودیت > یهودیان > مناطق و کشورها > آذربایجان >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ترکیه > روابط نظامی > اسرائیل >