کتاب اروپا (۵): ویژه روابط آمریکا و انگلیس


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۸۴ , April 20 2005
  نخست,  964-8680-67-1,  ۳۵۰,  تهران
نویسنده (گان):فلاحی، علی؛
کدبازیابی: bb00020054704142016
چکیده: این کتاب با دربر داشتن ۷ مقاله پژوهشی درخصوص روابط ایالات متحده و انگلستان، ارتباطات دوجانبه این دو کشور را از ابعاد تاریخی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و همچنین افکار عمومی مورد بررسی قرار داده و مواضع این دو کشور را در قبال جمهوری اسلامی، ارزیابی می‌کند.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا ؛ ایالات متحده - روابط خارجی - انگستان؛ انگلستان - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: