آشنایی با کشورهای اسلامی (۴) ایران


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۸۴ , October 19 2005
  نخست,  964-526-012-4,  ۲۷۲,  تهران
نویسنده (گان):اسکندریان، مهدی ؛ سیمیاریان، قاسم ؛
کدبازیابی: bb00020054210431914
چکیده: این کتاب تلاش دارد تا با بررسی اجمالی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و ... جمهوری اسلامی ایران، شناختی مناسب از این کشور اسلامی را به خواننده ارائه نماید. نقطه تمرکز این سلسله انتشارات، مسائل مذهبی و اسلامی موجود در این کشورها می‌باشد.
موضوع(ات): کشورهای اسلامی؛ ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: