WHO ARE WE? America’s Great Debate
چالش‌های هویت در آمریکا


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۳۸۴ , April 10 2005
 TISRI,  نخست,  964-8680-63-9,  ۵۰۴,  تهران
نویسنده (گان):.Huntington, Samuel P؛
مترجم (ان):گلشن‌پژوه، محمودرضا. سعید کلاهی خیابان، حسن. کاردان، عباس؛
کدبازیابی: bb00020054104101008
چکیده: این کتاب پژوهشی است درخصوص هویت مردم آمریکا که به‌عقیده نویسنده آن، در دهه‌های گذشته به‌شدت مورد تهدید قرار گرفته است. در این کتاب عنوان می‌شود که فرهنگ آنگلو - ساکسون، فرهنگ اصیل آمریکایی است و تحرکاتی که درخصوص چندفرهنگ‌گرایی و همچنین دوزبانی در جامعه آمریکا در جریان است، برای امنیت ملی این کشور خطرات بسیاری را به همراه دارد.
موضوع(ات): فرهنگ آمریکایی؛ هویت؛ امنیت ملی - ایالات متحده؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: