پرونده هسته‌ای ایران (۲): روندها و نظرها


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۴ , October 5 2005
  نخست,  964-526-009-4,  ۳۴۸,  تهران
نویسنده (گان):گلشن‌پژوه، محمودرضا؛
کدبازیابی: bb00020050610340511
چکیده: مسائل مرتبط به پرونده هسته‌ای ایران در سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرد. آگاهی یافتن از نوع نگاه و تحلیل‌های کارشناسان خارجی، بررسی تحولات رخ داده از یک‌سال قبل تاکنون (۱۳۸۴) و همچنین ایجاد یک راهنمای موجز و کاربردی از قطعنامه‌ها و اسناد مرتبط با موقعیت ایران، از اهداف دومین شماره از کتاب پرونده هسته‌ای ایران از انتشارات موسسه مطالغات و تحقیقات بین المللی تهران می‌باشد.
موضوع(ات): انرژی اتمی - ایران ؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده ؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - روابط خارجی - اروپا؛ اروپا - روابط خارجی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط:
درگاه دید > موضوعات > منابع، محیط زیست و انرژی > انرژی هسته‌ای > مناطق و کشورها > ایران >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > ایالات متحده >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > روابط خارجی > ایران >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > سیاست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > اروپا >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > روابط خارجی > ایران >