حقوق و امنیت در فضای سایبر


منبع: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ , March 14 2005
 TISRI,  نخست,  964-8680-56-6,  ۳۰۱,  تهران
نویسنده (گان):حسن‌بیگی، ابراهیم؛
کدبازیابی: bb00020050003331412
چکیده: بررسی چالش‌ها و تنگناهای توسعه فناوری اطلاعات در ایران، از بعدی امنیتی به آسیب‌شناسی فضاهای سایبر و زیرساخت‌های شبکه‌های اطلاعاتی کشور منتهی میشود. بررسی انجام شده در این کتاب ضمن ارائه راهکارهایی برخاسته از مطالعه‌ای تطبیقی میان تامینات امنیتی فضاهای سایبر در آمریکا، چین و مالزی، به راهبردی کلان و ملی در این خصوص و متناسب برای جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کند.
موضوع(ات): اینترنت - جنبه‌های حقوقی؛ تکنولوژی اطلاعات - ایران - جنبه‌های سیاسی؛ شبکه‌‌های کامپیوتری - ایران؛ سیاست اطلاعاتی - ایران؛ امنیت ملی - تاثیر اینترنت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: