کتاب آسیا (۲) ویژه بحران‌های آسیا


منبع: شورای غیردولتی روابط خارجی موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۸۳ , July 14 2004
  ۹۶۴-۵۹۱۰-۹۶-x,  ۲۵۸,  تهران
نویسنده (گان):شورای غیردولتی روابط خارجی موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: bb00020045607481412
چکیده: قاره پهناور آسیا همانگونه که پرجمعیت‌ترین و متنوعترین قاره جهان نام گرفته است، به همان میزان نیز دارای مشکلات و معضلات بیشتری نسبت به سایر نقاط می‌باشد. در همین راستا، دومین کتاب از مجموعه کتب منطقه‌ آسیا با بررسی برگزیده‌ای از بحران‌های این قاره، تلاش نموده تا سهمی در بازشناخت مسائل آن برعهده بگیرد.
موضوع(ات): آسیا؛ حقوق بشر - چین؛ سلاحهای هسته‌ای - هند؛ سلاحهای هسته‌ای - چین؛ کره شمالی - سیاست و حکومت؛ چین - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - چین؛ قومیت - سریلانکا؛ زنان - افغانستان - وضع سیاسی و اجتماعی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط:
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا >
درگاه دید > موضوعات > نظامی و دفاعی > سلاح‌ها > سلاح‌های هسته‌ای > مناطق و کشورها > چین >
درگاه دید > موضوعات > نظامی و دفاعی > سلاح‌ها > سلاح‌های هسته‌ای > مناطق و کشورها > هند >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > روابط خارجی > چین >
درگاه دید > موضوعات > حقوق‌بشر > مناطق و کشورها > چین >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > چین > روابط خارجی > ایالات‌متحده >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > کره شمالی > سياست و حکومت >