بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ , April 29 2017
  978-964-526-247-9,  312ص.,  تهران
نویسنده (گان):نجات، سیدعلی؛
کدبازیابی: FF2928F
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی نقش بازیگران منطقه‌ای در بحران سوریه پرداخته است؛ ازهمین‌رو، به نقش پنج بازیگر منطقه‌ای تأثیرگذار در بحران سوریه، یعنی ترکیه، عربستان سعودی، قطر، رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مقایسه‌ای و هرکدام در فصلی جداگانه پرداخته ‌شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که نقش بازیگران منطقه‌ای در بحران سوریه چیست؟ فرضیة پژوهش این است که رقابت، تضاد منافع و دیدگاه‌های متعارض بازیگران منطقه‌ای موجب پیچیدگی، تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه شده است.
موضوع(ات): موازنه قدرت؛ سوريه – تاريخ – جنگ داخلي 2011 م. -؛ : سوريه – تاريخ – جنگ داخلي، 2011 م. – - دخالت خارجي؛ سوريه – سياست و حكومت – قرن 21 م.؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: