رژیم صهیونیستی، جنگ علیه مردم فلسطینیان و برقراری صلح جهانی
war againist the people: Israel, the palestinians and global pacification


منبع: فصلنامه مطالعات منطقه‌ای اسرائیل‌شناسی - آمریکا‌شناسی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ , June 20 2016
  سال هفدهم، شماره 60
نویسنده (گان):سالاری، محمد؛
کدبازیابی: FE9B34A
چکیده: کتاب حاضر به‌عنوان یک پژوهش امنیتی با دیدگاه متفاوتی به نقش و جایگاه رژیم صهیونیستی در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نگاشته شده است. نویسنده که از فعالین سیاسی و دارای تابعیت صهیونیستی و آمریکایی است، با بررسی سیستم سرمایه‌داری و نقش اقتصاد و قدرت تسلیحات رژیم نامشروع صهیونیستی، به تشریح نفوذ این رژیم در جامعۀ جهانی ازجمله خاورمیانه پرداخته است. به باور نویسنده، رابطۀ رژیم صهیونیستی و فلسطین، تصویر کوچکی از جهان بزرگ‌تر است. وی بر این باور است که رژیم صهیونیستی دومین تامین‌کنندۀ تسلیحات چین است؛ این درحالی است که چین مهم‌ترین رقیب آمریکا است.
موضوع(ات): اسرائیل - سیاست خارجی؛ اسرائیل - روابط خارجی - فلسطین؛ فلسطین - روابط خارجی - اسرائیل؛ هالپر، جف . رژیم صهیونیستی، جنگ علیه مردم فلسطینیان و برقراری صلح جهانی - نقد و تفسیر؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: