Iran: After the Sanctions, What Next?
ایران بعد از تحریم‌ها: پس از آن؟


منبع: Carnegie Endowment
آدرس وب:http://carnegieendowment.org/files/iran_after_the_sanctio...
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۸۹ , October 4 2010
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: FDD936A
چکیده: تصویب دور جدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بحث‌های زیادی را در رابطه با کارایی با عدم کارایی و پیامدهای این تحریم‌ها به همراه داشته است. نوشتار حتضر مطالب مطرح در نشستی است که در اکتبر 2010 از سوی بنیاد کارنگی برای بررسی دور جدید تحریم‌ها علیه ایران برگزار شده است. در این نشست چالش‌های داخلی و سیاسی پیش‌روی ایران و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر دولت ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع(ات): سازمان ملل متحد . شورای امنیت - قطعنامه‌ها؛ تحریم - یران؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: