امنیت از منظر وایکینگ‌ها: کنفرانس امنیتی استکهلم


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ , September 22 2017
  شماره 100,  132-133
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: FCA867A
چکیده: یکی از مراکز مهم مطالعات امنیت در جهان، مرکز امنیتی استکهلم است که سابقه‌ای نسبتا طولانی در امر پژوهش‌های جدی پیرامون موضوعات مختلف امنیتی دارد. ازجمله ویژگی‌های این مرکز، برخورداری از پژوهشگرانی خبره در زمینۀ مناطق مختلف است. یکی از نکات قابل ذکر درخصوص این کنفرانس همکاری جمهوری اسلامی ایران با آن در سال‌های 2004 و 2005 است. نوشتار حاضر به بررسی موضوعات این کنفرانس در سال‌های مختلف پرداخته است.
موضوع(ات): امنیت؛ سوئد - سیاست خارجی؛ ایران - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: